Warsztaty strategiczne

Prowadzimy warsztaty, które pozwalają znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania strategiczne i wydobyć pełen potencjał firmy.

Warsztaty prowadzimy według autorskiej, doskonalonej od 10 lat metodyki. Pozwala ona na uporządkowanie dyskusji i przeanalizowanie obszarów, które są kluczowe dla dalszego rozwoju firmy. Ogromną wartością warsztatów jest nasze eksperckie spojrzenie z zewnątrz i wnioski przekazywane po warsztatach. Warsztaty kierowane są zarówno do osób zarządzających firmą, jak i osób pracujących w działach marketingu.


Dlaczego nasze warsztaty są wyjątkowe

Sprawdzona metodyka warsztatów

Warsztaty strategiczne prowadzimy zgodnie z naszą autorską metodyką, którą doskonaliliśmy przez dekadę. Wykorzystujemy głównie elementy analizy strategicznej oraz analizy marketingowej. Czerpiemy także z teorii gier, ekonomii behawioralnej i socjologii. Sam przebieg warsztatów i wykorzys-tywane w ich trakcie sposoby analizy bazują na rozwiązaniach stosowanych z sukcesem w najbardziej innowacyjnych firmach na świecie, takich, jak Ideo, Google Ventures, Adaptive Path itp.

Świeże spojrzenie na firmę i jej problemy

Naszych klientów łączy to, że są ekspertami w swoich dziedzinach, charyzmatycznymi liderami i wizjonerami. Trafiają do nas, bo mają świadomość, że potrzebują wsparcia ekspertów z zewnątrz - osób, które byłyby nieobciążone przyjętym tokiem rozumowania, posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności analityczne.

Nasze warsztaty strategiczne oraz opracowane przez nas wnioski dają nowe spojrzenie na firmę, jej problemy, wyzwania i kierunki rozwoju.

Analiza przed warsztatami i po warsztatach

Na początku współpracy analizujemy problemy i potrzeby firmy, a następnie przygotowujemy koncepcję i scenariusz warsztatów. Dzięki temu jesteśmy w stanie poprowadzić je w taki sposób, aby były owocne i pozwoliły uciec od utartych schematów myślenia. Zawsze wydobywamy najbardziej istotne, a zarazem nieoczywiste informacje na temat firmy, jej klientów i konkurencji. Wartościowe są jednak nie tylko same warsztaty, ale przede wszystkim wnioski, które opracowujemy na podstawie informacji zdobytych podczas warsztatów.

Interdyscyplinarni eksperci od strategii i marketingu

Aby móc rozwiązać problemy strategiczne, trzeba przeanalizować równolegle wiele wzajemnie przenikających się obszarów.  Mamy wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin – m.in. strategii, marketingu, tworzenia stron internetowych, marketingu cyfrowego i finansów. Nigdy nie analizujemy jednego obszaru w oderwaniu od pozostałych. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc firmom znaleźć odpowiedzi na ich pytania strategiczne, wskazać kierunki rozwoju i rozwiązania problemów.

W naszych warsztatach nie chodzi o pozorną kreatywność, ale o wypracowanie przemyślanych strategicznie rozwiązań

dr Jacek Truszkowski

Jak przebiegają nasze warsztaty?

Każde warsztaty prowadzimy według opracowanego wcześniej, dostosowanego do specyfiki i sytuacji firmy, scenariusza. Mogą mieć miejsce w siedzibie klienta, ale najczęściej odbywają się w naszym biurze, gdyż gwarantuje ono najlepszą przestrzeń do pracy i odpowiednią atmosferę. Zostało zaprojektowane z myślą o prowadzeniu warsztatów strategicznych przez projektantkę behawioralną pracującą w słynnym londyńskim biurze projektowym Zahy Hadid.

Warsztaty zawsze prowadzi przynajmniej dwóch naszych ekspertów. Przebiegają one zgodnie z przygotowanym wcześniej dedykowanym scenariuszem. Pozwala on zaangażować wszystkie osoby biorące udział w warsztatach. W zależności od ustaleń z klientem, warsztaty mogą trwać jeden lub kilka dni.

W ciągu kolejnych dni analizujemy zebrane informacje i przygotowujemy wnioski, które w formie krótkiego raportu przekazujemy klientowi.

Warsztaty strategiczne mogą być także pierwszym krokiem do opracowania przez nas pełnej strategii dla firmy, marki lub produktu.

O zespole

Firmę Truszkowski Consulting Group tworzą eksperci z wielu dziedzin, m.in. stratedzy, graficy, programiści, copywriterzy, specjaliści od kampanii w Internecie, finansiści. Nad każdym projektem osobiście pracują założyciele firmy.


Założyciele firmy

dr Jacek Truszkowski

Ekspert w dziedzinie rynków finansowych, marketingu cyfrowego i strategii – doktor nauk ekonomicznych; wieloletni wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Bankowej; ukończył studium podyplomowe dotyczące rynków finansowych na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych; autor kilkunastu publikacji, w tym podręczników dla studentów oraz opracowań wydanych przez Narodowy Bank Polski; pracował dla firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; przygotował kilkadziesiąt strategii oraz kilkaset analiz ekonomicznych przedsiębiorstw; od połowy lat 90. zajmuje się programowaniem, stworzył kilkadziesiąt serwisów internetowych; współtworzył pierwsze polskie start-upy;

Ewa Truszkowska

Strateg biznesowy i marketingowy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych – pracowała przy największych kampaniach marketingowych w Polsce, m.in. dla Kompanii Piwowarskiej; ukończyła certyfikowane studium podyplomowe z zakresu strategii biznesowych w Darden School of Business na University of Virginia; członek American Marketing Association; autorka licznych publikacji z zakresu marketingu; przygotowała kilkadziesiąt strategii biznesowych i marketingowych; założycielka agencji marketingu cyfrowego specjalizującej się w prowadzeniu kampanii Google Ads – Adpresso; autorka kursu z prowadzenia kampanii Google Ads w sieci wyszukiwania;

Co wyróżnia naszą firmę?

Multidyscyplinarna wiedza ekspercka

Dzięki eksperckiej wiedzy i doświadczeniu z dziedziny strategii, marketingu, designu, programowania, finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych, każdą firmę analizujemy holistycznie, zapewniając wsparcie nie tylko marketingowe, ale i biznesowe.

Doświadczenie we wdrożeniu

Dla naszych klientów tworzyliśmy strony i sklepy internetowe, aplikacje, projektowaliśmy loga i foldery, kręciliśmy filmy reklamowe. Mamy także własną agencję zajmującą się prowadzeniem kampanii Google Ads – Adpresso.

Naukowy rygor

Założyciel firmy jest wieloletnim wykładowcą akademickim, autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych i podręczników dla studentów. Dzięki temu naukowe podejście towarzyszy pracy nad każdą strategią.

Nasi klienci