Wycena przedsiębiorstw

Od 16 lat specjalizujemy się w wycenie przedsiębiorstw, udziałów i akcji metodami dochodowymi.
Nazywam się Jacek Truszkowski i jestem doktorem nauk ekonomicznych i biegłym z zakresu wyceny. Wraz z moim zespołem od kilkunastu lat opracowuję wyceny przedsiębiorstw odzwierciedlające ich realną wartość rynkową.

Mój zespół

Każdą wycenę przygotowuję wraz z tworzonym przez lata zespołem złożonym z ekspertów z dziedziny wyceny przedsiębiorstw, rynkówfinansowych, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Część z nich to wykładowcy akademiccy z dorobkiem naukowym. Współpracuję także z doradcami podatkowymi i prawnikami. Współpracujemy także z naszymi wieloletnimi partnerami – doradcami podatkowymi i prawnikami.
BEZPŁATNA KONSULTACJA
Umów się na bezpłatną konsultację telefoniczną!
Umów się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiem na Twoje pytanie dotyczące wyceny Twojego przedsiębiorstwa.
Zarezerwuj termin

O mnie

dr Jacek Truszkowski

Nad każdą wyceną pracuję osobiście wraz z tworzonym przez lata zespołem, co gwarantuje, że będzie ona odzwierciedlała realną wartość rynkową analizowanej firmy.

Jestem biegłym z zakresu wyceny przedsiębiorstw, doktorem nauk ekonomicznych, wykładowcą, autorem książek, w tym podręczników dla studentów, i artykułów naukowych z zakresu finansów. Ukończyłem studium podyplomowe dotyczące rynków finansowych na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych. Posiadam bogate doświadczenie, m.in.:

przygotowałem kilkaset wycen przedsiębiorstw;
wielokrotnie doradzałem w procesie sprzedaży przedsiębiorstw;
doradzałem spółkom pragnącym wejść na giełdę;
uczestniczyłem w procesie wprowadzenia kilkunastu spółek na rynek główny i New Connect Giełdy Papierów w Warszawie, w tym brał udział w przygotowywaniu dokumentacji (prospekty emisyjne, dokumenty informacyjne, memoranda), wycenie, roadshow,
poszukiwałem finansowania dla projektów inwestycyjnych od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów złotych.

Dr Jacek Truszkowski jest autorem i współautorem 15 książek i artykułów naukowych.

Dla kogo przygotowuję wyceny?

Przez lata działalności firmy przygotowywaliśmy wyceny zarówno dla niewielkich firm jednoosobowych, jak i dla dużych spółek z najróżniejszych branż. Wartości wycenianych przez nas firm wynosiły od kilkuset tysięcy do ponad 300 milionów złotych.
Branże
produkcja
zdrowie
handel
technologie
usługi
budownictwo

Jak przygotowujemy wycenę?

1.

Spotkanie inicjujące

2-4 godziny

Pracę nad wyceną rozpoczynamy spotkaniem z przedstawicielami władz przedsiębiorstwa i/lub właścicielami w celu pozyskania kluczowych informacji niezbędnych do przygotowania prognozy finansowej i wyceny.
2.

Przygotowanie wyceny

2a.

1-14 dni

pozyskanie informacji
Pracę nad wyceną rozpoczynamy spotkaniem z przedstawicielami władz przedsiębiorstwa i/lub właścicielami w celu pozyskania kluczowych informacji niezbędnych do przygotowania prognozy finansowej i wyceny.
2b.

1-2 tygodnie

przygotowanie prognoz finansowych
Na podstawie otrzymanych informacji i „oczyszczonych” sprawozdań finansowych przygotowujemy prognozę finansową. Opracowanie prawidłowej prognozy jest kluczowe, gdyż stanowi ona podstawę do sporządzenia wyceny.
2c.

1-3 tygodnie

przygotowanie wyceny
Następnie przygotowujemy wycenę przedsiębiorstwa posługując się wybranymi współczesnymi metodami (zazwyczaj co najmniej trzema) oraz opracowujemy kilkudziesięciostronicowy raport podsumowujący wyniki wyceny.
3.

Prezentacja i przekazanie wyceny

2-4 godziny

Raport z wyceny przekazujemy podczas spotkania podsu-mowującego, na którym przedstawiamy wyniki wyceny i ewentualne wnioski dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem oraz wskazówki przydatne przy sprzedaży przedsiębiorstwa.

Wykorzystywane metody wyceny

Do przygotowania wyceny zazwyczaj wykorzystujemy trzy metody (o ile nie ma żadnych przeciwskazań merytorycznych) bazujące na dwóch najpopularniejszych na polskim rynku kapitałowym podejściach do wyceny przedsiębiorstw:

metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow, DCF);
metoda porównawcza – klasyczna metoda porównawcza wykorzystująca mnożniki wyceny dla spółek porównywalnych notowanych na GPW w Warszawie i/lub transakcje rynkowe;
metoda porównawcza bazująca na regresji mnożnika wyceny dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uzupełniająco przedsiębiorstwo może zostać wycenione także czwartą metodą – wartości aktywów netto, o ile negatywnie nie wpłynie to na rzetelne pokazanie realnej wartości.

Co zawiera raport z wyceny firmy?

Raport z wyceny to kilkudziesięcio-stronicowy dokument. Zarówno zawartość merytoryczna, jak i forma raportu sprawiają, że można go wykorzystać podczas poszukiwania nabywcy i w trakcie negocjacji.

informacje o spółce i przedmiocie jej działalności
analiza branży
historyczne sprawozdania finansowe
analiza fundamentalna
prognozy finansowe
wyniki wyceny kilkoma metodami
podsumowanie wyceny
Raport z wyceny — wersja papierowa
Raport z wyceny — wersja elektroniczna

Wyceniam firmy z całej Polski

Chociaż siedziba mojej firmy znajduje się w Poznaniu, wyceniam przedsiębiorstwa z całej Polski.

BEZPŁATNA KONSULTACJA
Umów się na bezpłatną konsultację telefoniczną!
Umów się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiem na Twoje pytanie dotyczące wyceny Twojej firmy.
Zarezerwuj termin

Skontaktuj się ze mną
i dowiedz się więcej o wycenie

Zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

dr Jacek Truszkowski
Prezes Truszkowski
Consulting Group

Formularz kontaktowy

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

tel. 61 67-00-393

zapytaj@truszkowski.pl

ul. Dąbrowskiego 29 biuro 3

60-840 Poznań

2021