Strategie dla firm

Tworząc przemyślane strategie, pomagamy firmom rozwijać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Tworzymy strategie marek, strategie marketingowe i strategie rozwoju. Bazują one na dogłębnej analizie firmy, jej obecnej sytuacji i konkurencji. Na tej podstawie wskazujemy konkretne, skrojone na miarę rozwiązania pozwalające wydobyć pełen potencjał firmy. Naszym klientom pomagamy również we wdrożeniu strategii, ponieważ to ono finalnie decyduje o sukcesie.


Poznaj historie naszych klientów

gry edukacyjne dla dzieci do nauki matematyki

Opracowana przez nas strategia dla obecnych na rynku od ponad 20 lat kart matematycznych objęła zmianę pozycjonowania rynkowego, nazwy, identyfikacji wizualnej i wszystkich działań marketingowych, co zaowocowało ponad dwunastokrotnym zwiększeniem przychodów ze sprzedaży. Firma Karty Grabowskiego została zaproszona do Rady Małych i Średnich Przedsiębiorstw Facebooka jako jedna z dwunastu polskich firm.

Czytaj więcej

osiedle domów jedno-rodzinnych w Kamionkach

Nasza strategia marketingowa i jej wdrożenie – przygotowaliśmy m.in. projekt logo, makiety strony internetowej, folder reklamowy i materiały na targi mieszkaniowe – przełożyły się na sprzedaż 85 procent domów z I etapu inwestycji jeszcze przed zakończeniem budowy.

Czytaj więcej

sklep internetowy z odzieżą polskich producentów

Na podstawie naszej strategii marketingowej stworzono sklep internetowy, którego wyniki sprzedażowe przekroczyły zakładany wcześniej poziom już po miesiącu działania.

Czytaj więcej

firma zajmująca się czyszczeniem instalacji przemysłowych

W ramach strategii opracowaliśmy nowe pozycjonowanie rynkowe oraz stworzyliśmy nowy wizerunek firmy, co przełożyło się na pozyskiwanie większej liczby pożądanych klientów.

Czytaj więcej

pierwszy polski preparat na mięczaka zakaźnego

Nasza strategia wprowadzenia nowego produktu medycznego na rynek objęła stworzenie nazwy, identyfikacji wizualnej, koncepcji i projektu graficznego strony internetowej.

Czytaj więcej

„Kwintesencją strategii jest dokonywanie wyborów, poświęcanie jednego w imię drugiego; świadomy wybór, w jaki sposób być innym.”

Michael Porter

profesor Harvard Business School, światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii

Co wyróżnia naszą firmę?

Multidyscyplinarna wiedza ekspercka

Dzięki eksperckiej wiedzy i doświadczeniu z dziedziny strategii, marketingu, designu, programowania, finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych, każdą firmę analizujemy holistycznie, zapewniając wsparcie nie tylko marketingowe, ale i biznesowe.

Doświadczenie we wdrożeniu

Dla naszych klientów tworzyliśmy strony i sklepy internetowe, aplikacje, projektowaliśmy loga i foldery, kręciliśmy filmy reklamowe. Mamy także własną agencję zajmującą się prowadzeniem kampanii Google Ads – Adpresso.

Naukowy rygor

Założyciel firmy jest wieloletnim wykładowcą akademickim, autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych i podręczników dla studentów. Dzięki temu naukowe podejście towarzyszy pracy nad każdą strategią.

Obsesja na punkcie detali

Zarówno podczas pracy nad strategią, jak i nad jej wdrożeniem, wszyscy członkowie naszego zespołu przykładają ogromną wagę do detali. W wielu przypadkach to właśnie one dzielą sukces od porażki.

Doświadczenie z USA

Założyciele firmy ukończyli w Stanach Zjednoczonych studia podyplomowe z dziedziny strategii i finansów. Zdobywali doświadczenie pracując m.in. w Chicago, Seattle i San Francisco.

Nieustanny rozwój

Nieustannie śledzimy najnowsze trendy w branży, bierzemy udział w amerykańskich konferencjach i szkoleniach prowadzonych przez największych ekspertów z dziedziny strategii i marketingu.

Co wyróżnia nasze strategie?

Wydobywają potencjał firmy

Nasze strategie wydobywają potencjał i unikalną wartość firmy. Nie narzucają rozwiązań, które leżą w sprzeczności z tożsamością firmy i tym co jest dla niej ważne.

Są możliwe do wdrożenia

Mając doświadczenie we wdrożeniu, już na etapie tworzenia strategii dobieramy takie rozwiązania, które można wprowadzić w życie w danej firmie.

Wynikają z dogłębnej analizy

Zanim przystąpimy do opracowywania rozwiązań, dogłębnie analizujemy specyfikę danej firmy, jej zasoby, potrzeby klientów, konkurencję oraz uwarunkowania zewnętrzne.

Podają konkretne rozwiązania

Unikamy zbędnego teoretyzowania. Najpierw na podstawie analizy opracowujemy pozycjonowanie rynkowe, a następnie dajemy jasne wytyczne, jak je przełożyć na konkretne działania marketingowe.

Skrojone na miarę

Nie powielamy gotowych schematów. Każda strategia opracowywana jest indywidualnie. Czasem strategia wykracza poza zalecenia w zakresie marketingu i obejmuje także działania biznesowe firmy.

Opierają się na naukowej wiedzy

Przed przystąpieniem do opracowywania strategii, zwłaszcza dla skomplikowanych branż (np. genetyka, farmacja), poznajemy ich specyfikę przez lekturę amerykańskich opracowań naukowych.

O zespole

Firmę Truszkowski Consulting Group tworzą eksperci z wielu dziedzin, m.in. stratedzy, graficy, programiści, copywriterzy, specjaliści od kampanii w Internecie, finansiści. Nad każdym projektem osobiście pracują założyciele firmy.


Założyciele firmy

dr Jacek Truszkowski

Ekspert w dziedzinie rynków finansowych, marketingu cyfrowego i strategii – doktor nauk ekonomicznych; wieloletni wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Bankowej; ukończył studium podyplomowe dotyczące rynków finansowych na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych; autor kilkunastu publikacji, w tym podręczników dla studentów oraz opracowań wydanych przez Narodowy Bank Polski; pracował dla firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; przygotował kilkadziesiąt strategii oraz kilkaset analiz ekonomicznych przedsiębiorstw; od połowy lat 90. zajmuje się programowaniem, stworzył kilkadziesiąt serwisów internetowych; współtworzył pierwsze polskie start-upy;

Ewa Truszkowska

Strateg biznesowy i marketingowy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych – pracowała przy największych kampaniach marketingowych w Polsce, m.in. dla Kompanii Piwowarskiej; ukończyła certyfikowane studium podyplomowe z zakresu strategii biznesowych w Darden School of Business na University of Virginia; członek American Marketing Association; przygotowała kilkadziesiąt strategii biznesowych i marketingowych;

Nasi klienci

Z kim pracujemy?

Pracujemy z właścicielami, członkami zarządu, dyrektorami zarządzającymi lub dyrektorami marketingu, czyli osobami decyzyjnymi, które z jednej strony realnie wpływają na działania firmy, a z drugiej strony mają wizję i zależy im na dalszym jej rozwoju


Jak tworzymy strategię?

Warsztaty strategiczne

od jednego do kilku dni

Tworzenie strategii rozpoczynamy od warsztatów strategicznych przeprowadzanych w oparciu o autorską metodykę wykorzystującą elementy design thinking. Celem warsztatów jest poznanie specyfiki branży, konkurencji, firmy, jej przewag, pomysłów marketingowych i biznesowych, specyfiki klientów (ich potrzeb i problemów) itp.

Analiza i praca nad strategią

od 3 do 8 tygodni

W zależności od typu biznesu, praca nad strategią obejmuje m.in. wizję lokalną, przygotowanie merytoryczne dotyczące danej branży (w tym zakup i lekturę specjalistycznych książek, opracowań naukowych, raportów itp.), analizę konkurencji, analizę informacji uzyskanych podczas warsztatów i szereg innych niezbędnych do przygotowania strategii. Efektem pracy jest spisanie strategii w formie kilkudziesięciostronicowego raportu.

Prezentacja i przekazanie strategii

od 3 do 5 godzin

Pracę nad strategią kończymy spotkaniem z klientem, podczas którego szczegółowo omawiamy wnioski z analizy i opracowane rozwiązania. Spotkanie stanowi zawsze integralną część usługi, ponieważ niezwykle ważne jest, aby klient zrozumiał wszystkie niuanse. Każdy element strategii jest przemyślany, wynika z analizy oraz naszej eksperckiej wiedzy, dlatego potrafimy uzasadnić każde zaproponowane rozwiązanie oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania klienta.

W konkurowaniu nie chodzi o pokonanie rywali.
Chodzi o generowanie zysków.

Michael Porter

profesor Harvard Business School, światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii

Co zawiera strategia?

Analiza branży

analiza branży, jej potencjału, możliwych zagrożeń i ograniczeń

Analiza konkurencji

analiza konkurencji obecnej i potencjalnej przyszłej

Analiza idei biznesowych

analiza przedstawionych przez firmę pomysłów oraz planów biznesowych i marketingowychp>

Analiza zasobów firmy

analiza zasobów i możliwości firmy dających przewagę konkurencyjną możliwą do utrzymania w dłuższym czasie, która odpowiadałaby na potrzeby docelowych klientów

Audyt marketingowy

analiza dotychczasowych działań marketingowych firmy (nazwy, identyfikacji wizualnej, strony internetowej, kampanii reklamowych itp.)

Analiza klientów

stworzenie modelu behawioralnego zachowań klientów; analiza ich problemów, barier, potrzeb i często nieuświadomionych schematów zachowań

Pozycjonowanie rynkowe

pozycjonowanie rynkowe bazujące na przeprowadzonej analizie – w szczególności dotyczącej zasobów i możliwości firmy, potrzeb klientów, konkurencji

Unique value proposition

UVP, czyli unikalna wartość dla klientów, wynikająca ze stworzonego pozycjonowania rynkowego, będąca filarem wszystkich działań marketingowych i całej komunikacji

Wskazówki wdrożeniowe

wytyczne dotyczące tego, jak opracowaną strategię przełożyć na konkretne działania biznesowe i marketingowe

Komunikacja marketingowa

podstawowe komunikaty marketingowe, które powinny być stosowane na stronie internetowej i we wszystkich materiałach marketingowych

Wskazanie narzędzi marketingowych

rekomendacja dotycząca doboru narzędzi marketingowych, których wykorzystanie z dużym prawdopo-dobieństwem przełoży się na osiągnięcie celów strategii; narzędzia dostosowane będą do możliwości i zasobów firmy (zarówno finansowych jak i osobowych)

Kiedy firma potrzebuje strategii?

gdy firma nie wie, w jakim kierunku i w jaki sposób dalej się rozwijać, by wejść na ścieżkę szybszego wzrostu

gdy firma organicznie się rozwinęła, ale bez strategii, pozycjonowania rynkowego, odpowiedniego wizerunku i komunikacji nie może rozwijać się dalej

gdy firma się rozwija i chce uniknąć błędów, potrzebuje więc wsparcia w decyzjach strategicznych i wyborze najlepszego kierunku rozwoju

gdy firma prowadzi różne działania marketingowe, ale nie przynoszą one zadowalającego efektu

gdy firma działała z sukcesem przez wiele lat, ale wraz ze wzrostem konkurencji i zmianą sytuacji na rynku odnotowuje spadek przychodów i zysków

gdy firma lub instytucja potrzebuje strategii rozwoju, strategii marki czy strategii marketingowej i dział marketingu poszukuje wsparcia zewnętrznego eksperta