Strategia marki

Stworzymy dla Ciebie zwycięską strategię marki, dzięki której staniesz się unikalny na tle swojej konkurencji.

Wiesz, że masz bardzo dobrą ofertę, ale klienci nie doceniają w pełni Twoich usług lub produktów? Chcesz się wyróżnić na tle innych, aby klienci częściej wybierali Ciebie, a nie konkurencję? Nasza strategia sprawi, że Twoja marka stanie się dla Twoich klientów jedynym wyborem,a konkurencja przestanie być dla Ciebie problemem.

Strategia marki to znacznie więcej niż sam jej wizerunek i identyfikacja wizualna. Myśląc o marce, należy przede wszystkim zrozumieć klienta i jego potrzeby, zarówno te uświadomione, jak i nieuświadomione, i w sposób unikalny na nie odpowiedzieć. Ta unikalność marki – tzw. pozycjonowanie rynkowe – musi mieć odzwierciedlenie we wszystkich jej aspektach: od oferty i sposobu jej prezentacji, przez identyfikację wizualną i szeroko rozumiany wizerunek, po komunikację i wszelkie działania marketingowe. Dopiero spójność tych wszystkich elementów pozwala stworzyć silną markę.  Dlatego opracowując strategię marki, dogłębnie analizujemy ofertę firmy, jej zasoby i specyfikę, otoczenie rynkowe i konkurencję oraz potrzeby klienta i na tej podstawie wydobywamy unikalność marki i wskazujemy, jak przełożyć ją na sposób prezentacji oferty, identyfikację wizualną marki, jej komunikację i wszelkie działania marketingowe.

Przykłady marek, które stworzyliśmy
dla naszych klientów

gry edukacyjne dla dzieci do nauki matematyki

Opracowana przez nas strategia dla obecnych na rynku od ponad 20 lat kart matematycznych objęła zmianę pozycjonowania rynkowego, nazwy, identyfikacji wizualnej i wszystkich działań marketingowych, co zaowocowało ponad dwunastokrotnym zwiększeniem przychodów ze sprzedaży. Firma Karty Grabowskiego została zaproszona do Rady Małych i Średnich Przedsiębiorstw Facebooka jako jedna z dwunastu polskich firm.

osiedle domów jedno-rodzinnych w Kamionkach

Opracowana przez nas strategia dla obecnych na rynku od ponad 20 lat kart matematycznych objęła zmianę pozycjonowania rynkowego, nazwy, identyfikacji wizualnej i wszystkich działań marketingowych, co zaowocowało ponad dwunastokrotnym zwiększeniem przychodów ze sprzedaży. Firma Karty Grabowskiego została zaproszona do Rady Małych i Średnich Przedsiębiorstw Facebooka jako jedna z dwunastu polskich firm.

sklep internetowy z odzieżą polskich producentów

Na podstawie naszej strategii marketingowej stworzono sklep internetowy, którego wyniki sprzedażowe przekroczyły zakładany wcześniej poziom już po miesiącu działania.

firma zajmująca się czyszczeniem instalacji przemysłowych

W ramach strategii opracowaliśmy nowe pozycjonowanie rynkowe oraz stworzyliśmy nowy wizerunek firmy, co przełożyło się na pozyskiwanie większej liczby pożądanych klientów.

pierwszy polski preparat na mięczaka zakaźnego

Nasza strategia wprowadzenia nowego produktu medycznego na rynek objęła stworzenie nazwy, identyfikacji wizualnej, koncepcji i projektu graficznego strony internetowej.

„Kwintesencją strategii jest dokonywanie wyborów, poświęcanie jednego w imie drugiego; świadomy wybór, w jaki sposób być innym”.

— Michael Porter
profesor Harvard Business School, światowej sławy ekspertw dziedzinie strategii

Dlaczego warto powierzyć  
nam stworzenie strategii dla Twojej marki?

Multidyscyplinarna wiedza ekspercka

Dzięki eksperckiej wiedzy i doświadczeniu z dziedziny strategii, marketingu, brandingu, designu, tworzeni astron internetowych, przeanalizujemy Twoją firmę holistycznie i stworzymy zwycięską strategię dla Twojej marki.

Doświadczenie we wdrożeniu

Możemy Ci pomóc we wdrożeniu strategii marki - dla naszych klientów tworzyliśmy m.in. strony i sklepy internetowe, aplikacje, projektowaliśmy loga i foldery, kręciliśmy filmy reklamowe. Mamy także własną agencję zajmującą się prowadzeniem kampanii Google Ads – Adpresso.

Naukowy rygor

Założyciel firmy jest wieloletnim wykładowcą akademickim, autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych i podręczników dla studentów. Dzięki temu naukowe podejście towarzyszy pracy nad każdą strategią.

Obsesja na punkcie detali

Decydując się na współpracę z nami, masz gwarancję, że zarówno podczas pracy nad strategią Twojej marki, jaki nad jej wdrożeniem, wszyscy członkowie naszego zespołu będą przykładać ogromną wagę do detali. W wielu przypadkach to właśnie one dzielą sukces od porażki.

Doświadczenie we wdrożeniu

Dla naszych klientów tworzyliśmy strony i sklepy internetowe, aplikacje, projektowaliśmy loga i foldery, kręciliśmy filmy reklamowe. Mamy także własną agencję zajmującą się prowadzeniem kampanii Google Ads – Adpresso.

Naukowy rygor

Założyciel firmy jest wieloletnim wykładowcą akademickim, autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych i podręczników dla studentów. Dzięki temu naukowe podejście towarzyszy pracy nad każdą strategią.

Co zyskasz, zlecając nam
opracowanie strategii dla Twojej marki?

Silna, unikalna na tle konkurencji marka

Nasza strategia wydobędzie prawdziwy potencjał i unikalną wartość Twojej marki. Pozwoli Ci wyróżnić się na tle konkurencji i podkreśli tożsamość Twojej marki w sposób istotny dla klientów.

Strategia skrojona na miarę i możliwa do wdrożenia

Strategię od razu będziesz mógł wprowadzić w życie – wskazane przez nas rozwiązania będą skrojone na miarę Twojej firmy i dostosowane do jej możliwości i zasobów.

Skuteczność poparta dogłębną analizą

Nasza strategia daje Twojej marce realną szansę na sukces, ponieważ poparta jest dogłębną analizą specyfiki firmy, jej zasobów, potrzeb klientów, konkurencji oraz uwarunkowań zewnętrznych.

Sprawdzony proces tworzenia strategii

Dzięki sprawdzonej metodyce, doskonalonej przez lata, wiemy, że proces tworzenia strategii dla Twojej marki będzie trwał – w zależności od wielkości Twojej firmy – od 4 do 6 tygodni.

Twoje zaangażowanie ograniczone do minimum

Twoje zaangażowanie w tworzenie strategii ograniczy się do udziału w całodniowych warsztatach strategicznych. Całą resztą, aż do momentu prezentacji gotowej strategii, zajmujemy się my.

Pełny raport z analizą i wnioskami

Gotowa strategia dla Twojej  marki zostanie spisana w formie kilkudziesięciostronicowego opracowania, do  którego Ty i Twój zespół zawsze będziecie mogli wrócić.

Założyciele firmy

dr Jacek Truszkowski

Ekspert w dziedzinie rynków finansowych, marketingu cyfrowego i strategii – doktor nauk ekonomicznych; wieloletni wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Bankowej; ukończył studium podyplomowe dotyczące rynków finansowych na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych; autor kilkunastu publikacji, w tym podręczników dla studentów oraz opracowań wydanych przez Narodowy Bank Polski; pracował dla firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; przygotował kilkadziesiąt strategii oraz kilkaset analiz ekonomicznych przedsiębiorstw; od połowy lat 90. zajmuje się programowaniem, stworzył kilkadziesiąt serwisów internetowych; współtworzył pierwsze polskie start-upy

Ewa Truszkowski

Strateg biznesowy i marketingowy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych – pracowała przy największych kampaniach marketingowych w Polsce; ukończyła certyfikowane studium podyplomowe z zakresu strategii biznesowych w Darden School of Business na University of Virginia; członek American Marketing Association; przygotowała kilkadziesiąt strategii marki; właścicielka agencji Adpresso zajmującej się prowadzeniem kampanii Google Ads i posiadającej status Google Partner; autorka kursu „Skuteczne kampanie Google Ads”

Dołącz do firm, które nam zaufały

Z kim pracujemy?

Pracujemy z właścicielami, członkami zarządu, dyrektorami zarządzającymi lub dyrektorami marketingu, czyli osobami decyzyjnymi, które z jednej strony realnie wpływają na działania firmy, a z drugiej strony mają wizję i zależy im na dalszym jej rozwoju.

Jak przygotowujemy strategię marki?

1.

Warsztaty strategiczne

od jednego do kilku dni

Tworzenie strategii marki rozpoczynamy od warsztatów strategicznych przeprowadzanych w oparciu o autorską metodykę wykorzystującą elementy design thinking. Celem warsztatów jest poznanie specyfiki firmy, jej oferty, przewag, branży, konkurencji oraz klientów docelowych, ich potrzeb, problemów itp. Omawiamy również wyzwania dla marki i cele firmy, odpowiadamy na pytania strategiczne.
2.

Analiza i praca nad strategią

od 2 do 6 tygodni

W zależności od typu biznesu, praca nad strategią marki obejmuje m.in. wizję lokalną, o ile to możliwe – wywiady z potencjalnymi klientami, przygotowanie merytoryczne dotyczące danej branży (w tym zakup i lekturę specjalistycznych książek, opracowań naukowych, raportów itp.), analizę konkurencji, analizę informacji uzyskanych podczas warsztatów i szereg innych niezbędnych do przygotowania strategii. Na podstawie analizy opracowujemy strategię marki, która przedstawiona jest w formie kilkudziesięciostronicowego opracowania.
3.

Prezentacja i przekazanie strategii

3-5 godziny

Pracę nad strategią marki kończymy spotkaniem z klientem, podczas którego szczegółowo omawiamy wnioski z analizy i opracowane rozwiązania. Spotkanie stanowi zawsze integralną część usługi, ponieważ niezwykle ważne jest, aby klient zrozumiał wszystkie niuanse. Każdy element strategii jest przemyślany, wynika z analizy oraz naszej eksperckiej wiedzy, dlatego potrafimy uzasadnić każde zaproponowane rozwiązanie oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania klienta.

„W konkurowaniu nie chodzi o pokonanie rywali.
Chodzi o generowanie zysków.”

— Michael Porter
profesor Harvard Business School, światowej sławy ekspertw dziedzinie strategii

Co zawiera strategia?

Analiza firmy i jej oferty

Analizujemy specyfikę firmy, jej ofertę, jej cele,wyzwania; analizujemy przedstawione przez firmę pomysły oraz plany biznesowe i marketingowe. Analizujemy także kanały dystrybucji.

Audyt marketingowy

Analizujemy dotychczasowe działania marketingowe firmy (nazwę, identyfikację wizualną, stronę internetową, kampanie reklamowe itp.).

Analiza zasobów firmy

Analizujemy zasoby i możliwości firmy stanowiące podstawę do opracowania unikalności marki, która odpowiadałaby na potrzeby docelowych klientów.

Analiza klientów

Analizujemy klientów docelowych, ich problemy, bariery, potrzeby i często nieuświadomione schematy zachowań.

Customer journey

Analizujemy ścieżkę klienta i jego doświadczenie we wszystkich punktach styku z marką.

Analiza konkurencji

Analizujemy branżę, jej potencjał, możliwe zagrożenia i ograniczenia oraz analizujemy firmy konkurencyjne.

Pozycjonowanie rynkowe

Opracowujemy pozycjonowanie rynkowe bazujące na przeprowadzonej analizie – czyli wskazujemy, w czym tkwi unikalność marki i jak ją odzwierciedlić na każdym poziomie – wizerunku, oferty,usługi, doświadczenia klienta.

Unique value proposition

Opracowujemy unique value proposition, czyli komunikat opisujący unikalną wartość dla klientów, wynikającą ze stworzonego pozycjonowania rynkowego. Jest on filarem wszystkich działań marketingowych i całej komunikacji.

Identyfikacja wizualna

Tworzymy identyfikację wizualną dla marki, spójną z opracowanym pozycjonowaniem rynkowym. Jeśli jest taka potrzeba, opracowujemy dla marki nową nazwę.

Komunikacja marketingowa

Tworzymy podstawowe komunikaty marketingowe, które powinny być stosowane na stronie internetowej i we wszystkich materiałach marketingowych, i które uwypuklałyby unikalność marki w sposób istotny dla klienta.

Działania marketingowe

Rekomendujemy działania marketingowe, które będą budowały i wspierały opracowany wizerunek marki oraz które przyczynią się do osiągnięcia celów biznesowych firmy.

Wskazówki biznesowe

Wskazujemy, jakie działania biznesowe podjąć, jak udoskonalić proces sprzedaży i doświadczenie klienta na każdym etapie korzystania z produktu lub usługi.

Kiedy firma potrzebuje strategii marki?

1.

gdy firma nie wie, w jakim kierunku i w jaki sposób dalej się rozwijać, by wejść na ścieżkę szybszego wzrostu

2.

gdy firma organicznie się rozwinęła, ale bez strategii, pozycjonowania rynkowego, odpowiedniego wizerunku i komunikacji nie może rozwijać się dalej

3.

gdy firma się rozwija i chce uniknąć błędów, potrzebuje więc wsparcia w decyzjach strategicznych i wyborze najlepszego kierunku rozwoju

4.

gdy firma prowadzi różne działania marketingowe, ale nie przynoszą one zadowalającego efektu

5.

gdy firma działała z sukcesem przez wiele lat, ale wraz ze wzrostem konkurencji i zmianą sytuacji na rynku odnotowuje spadek przychodów i zysków

6.

gdy firma lub instytucja potrzebuje strategii rozwoju, strategii marki czy strategii marketingowej i dział marketingu poszukuje wsparcia zewnętrznego eksperta

Umów się na darmową konsultację on-line

Zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

dr Jacek Truszkowski
Prezes Truszkowski
Consulting Group

Formularz zgłoszeniowy

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

61 67-00-393

zapytaj@truszkowski.pl

ul. Dąbrowskiego 29 biuro 3

60-840 Poznań

2021