Blog Truszkowscy strategicznie

opublikowano: 2016-04-06

Ewa Truszkowska

Jak przekonać pracowników do wdrożenia nowej strategii

Jeśli wprowadzamy nową strategię w firmie, musimy zadbać o to, aby nasi pracownicy byli do niej przekonani. Bez ich wsparcia nie uda nam się wdrożyć zmian niezbędnych do tego, by firma przetrwała na rynku i dalej sie rozwijała.

Zazwyczaj lubimy to, co dobrze znamy. Doskonale opisuje to słynne już zdanie inżyniera Mamonia z filmu „Rejs”: „Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem”. Jest potwierdzone naukowo, że nasze zachowanie kształtują przyzwyczajenia i nawyki. Jednocześnie nie lubimy zmian.

Tymczasem otoczenie biznesowe zmienia się obecnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Z tego powodu również strategia firmy musi być nieustannie korygowana. Niekiedy jednak potrzebne są drastyczne zmiany i całkowita zmiana obranego wcześniej kursu.

Pracując nad strategiami firm widzimy, że często łatwiej zmienić sposób myślenia o firmie jej właściciela niż pracowników, którzy z reguły nie lubią zmian. Co ciekawe, najtrudniej przestawić się tym najlepszym i najbardziej wiernym pracownikom.

Pewnym wyjaśnieniem może być to, że właściciel lub osoba zarządzająca ma pełną świadomość negatywnych konsekwencji, jakie będą wiązały się z brakiem zmian i pozostaniem przy dotychczasowym kursie obranym przez firmę. Z kolei pracownicy (szczególnie ci utożsamiający się z firmą) widzą jedynie konieczność zmian, lecz nie mają pełnej świadomości negatywnych konsekwencji ich zaniechania oraz pozytywnych efektów ich wdrożenia dla całej firmy. Ta wiedza zazwyczaj niestety pozostaje jedynie w głowach właścicieli.

Jak przeciwdziałać problemom

Aby uniknąć problemu z wdrożeniem nowej strategii, trzeba przekonać zatrudnione w firmie osoby do nowej wizji. Żeby to zrobić to skutecznie, należy przejść zaprezentowane poniżej trzy kroki.

1. Przedstawienie wszystkim nowej strategii i nowych celów

Pierwszy krok sprowadza się do przedstawienia i wyjaśnienia pracownikom nowej strategii. Należy jasno pokazać nowe cele, wytłumaczyć, na czym mają polegać zmiany i dlaczego zostaną wprowadzone. Niezwykle ważne jest, aby pracownicy zrozumieli, dlaczego nowa strategia jest niezbędna dla firmy.

Chociaż pierwszy krok może wydawać się aż nazbyt oczywisty, w praktyce jest on często pomijany. Jednak tak się dzieje, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wdrożenie nowej strategii zakończy się porażką.

2. Pokazanie pracownikom słuszności nowej strategii

Drugi krok jest nierozerwalnie związany z krokiem pierwszym. Prezentując strategię należy pokazać pracownikom, że nowy kierunek obrany przez firmę jest realny, a cele w niej postawione – możliwe do osiągnięcia. Jeśli nie będą mieli tego poczucia, a wprowadzaniu zmian towarzyszyć będą nowe wyzwania i niepewność, nic ze strategii nie wyjdzie – dlatego potrzebna jest wiara, że nowe kierunki i cele są możliwe do realizacji.

Od pustych słów zdecydowanie lepsze są czyny. W tym kroku deklaracje ze strony zarządzających firmą mogą okazać się niewystarczające. Zdecydowanie lepsze byłyby twarde dowody, że zmiany przynoszą efekty.

Dobrym rozwiązaniem mogą być tzw. drobne wygrane. Doskonale, jeśli krótko po ogłoszeniu nowej strategii i nadchodzących zmian uda się odnieść jakieś niewielkie sukcesy sprzedażowe. Nawet jeśli miałyby one być sztucznie wykreowane przez kadrę zarządzającą. Można następnie o nich głośno mówić oraz podkreślać je na spotkaniach dotyczących strategii. Będą one stanowiły dowód, że wybrany kierunek jest słuszny, a cele są możliwe do osiągnięcia.

3. Sprawienie, aby pracownicy emocjonalnie identyfikowali się z firmą po zmianach

Pracownicy, którzy zobaczą pozytywne efekty nowej strategii uwierzą, że cała strategia jest możliwa do wdrożenia. Dzięki temu istnieje duża szansa, że w efekcie uda się uzyskać najważniejszy efekt wszystkich wcześniejszych zabiegów – to znaczy pracownicy uwierzą, że to, co robią, jest słuszne, a nowa strategia stanowi szansę sukcesu całej firmy. To sprawi, że pracownicy powtórnie będą mogli emocjonalnie identyfikować się z firmą po zmianach.

Pracownicy muszą być przekonani do zmian

Gdy przejdziemy z naszymi pracownikami wszystkie trzy zaprezentowane powyżej kroki, możemy być pewni, że strategia będzie wdrażana, a cele w niej postawione zostaną osiągnięte. W każdej firmie bowiem to właściciele czy grupa zarządzająca mają wizję firmy i na jej podstawie podejmują strategiczne decyzje. Jednak nawet najodważniejsze plany się nie powiodą, jeśli pracownicy nie będą współpracowali przy ich realizacji. To przecież dzięki nim na co dzień firma działa i funkcjonuje. Dlatego tak ważne jest, by wszyscy pracownicy byli przekonani co do strategii oraz aby byli z nią emocjonalnie związani.

Jeśli więc wprowadzasz we własnej firmie strategię lub myślisz o zmianach, upewnij się, że masz poparcie swoich pracowników.  Zadbaj o nich oraz o ich wiarę w tę zmianę, w przeciwnym wypadku cały Twój wysiłek pójdzie na marne.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł, daj znać o nim swoim znajomym. Wystarczy, że klikniesz jeden z przycisków:

Facebook

E-mail

Nasze porady biznesowe w Twojej skrzynce. Co tydzień.

dr Jacek Truszkowski

Ekspert w dziedzinie rynków finansowych, marketingu cyfrowego i strategii – doktor nauk ekonomicznych; wieloletni wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Bankowej; ukończył studium podyplomowe dotyczące rynków finansowych na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych; autor kilkunastu publikacji, w tym podręczników dla studentów oraz opracowań wydanych przez Narodowy Bank Polski; pracował dla firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; przygotował kilkadziesiąt strategii oraz kilkaset analiz ekonomicznych przedsiębiorstw; od połowy lat 90. zajmuje się programowaniem, stworzył kilkadziesiąt serwisów internetowych; współtworzył pierwsze polskie start-upy;

Ewa Truszkowska

Strateg biznesowy i marketingowy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych – pracowała przy największych kampaniach marketingowych w Polsce, m.in. dla Kompanii Piwowarskiej; ukończyła certyfikowane studium podyplomowe z zakresu strategii biznesowych w Darden School of Business na University of Virginia; członek American Marketing Association; autorka licznych publikacji z zakresu marketingu; przygotowała kilkadziesiąt strategii biznesowych i marketingowych; założycielka agencji marketingu cyfrowego specjalizującej się w prowadzeniu kampanii Google Ads – Adpresso; autorka kursu z prowadzenia kampanii Google Ads w sieci wyszukiwania;

Następny artykuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

przeczytaj artykuł

Poprzedni artykuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

przeczytaj artykuł