Wycena przedsiębiorstw

Specjalizujemy się w wycenie przedsiębiorstw metodami dochodowymi na potrzeby transakcji kupna-sprzedaży.

Wyceniamy zarówno całe przedsiębiorstwa, jak i zorganizowane części przedsiębiorstw, udziały i akcje. Nad każdą wyceną pracuje zespół ekspertów z minimum kilkunastoletnim doświadczeniem w wycenianiu przedsiębiorstw. Dzięki temu każda wycena właściwie odzwierciedla realną wartość rynkową przedsiębiorstwa.


Nasz zespół

Każdą wycenę przygotowuje zespół złożony z ekspertów z dziedziny wyceny przedsiębiorstw, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Część z nich to wykładowcy akademiccy z dorobkiem naukowym. Współpracujemy także z naszymi wieloletnimi partnerami – doradcami podatkowymi i prawnikami. W skład zespołu przygotowującego wycenę wchodzi zawsze założyciel firmy, doktor nauk ekonomicznych Jacek Truszkowski.


Założyciel firmy

dr Jacek Truszkowski

Nad każdą wyceną pracuję osobiście wraz z tworzonym przez lata zespołem, co gwarantuje, że będzie ona odzwierciedlała realną wartość rynkową analizowanej firmy

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca, autor książek, w tym podręczników dla studentów, i artykułów naukowych z zakresu finansów. Ukończył studium podyplomowe dotyczące rynków finansowych na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych. Posiada bogate doświadczenie, m.in.:

 • przygotował kilkaset wycen przedsiębiorstw;
 • wielokrotnie doradzał w procesie sprzedaży przedsiębiorstw;
 • oradzał spółkom pragnącym wejść na giełdę;
 • uczestniczył w procesie wprowadzenia kilkunastu spółek na rynek główny i New Connect Giełdy Papierów w Warszawie, w tym brał udział w przygotowywaniu dokumentacji
 • (prospekty emisyjne, dokumenty informacyjne, memoranda), wycenie, roadshow
 • poszukiwał finansowania dla projektów inwestycyjnych od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów złotych

Dr Jacek Truszkowski jest autorem i współautorem 15 książek i artykułów naukowych

Dla kogo przygotowujemy wyceny?

Przez lata działalności firmy przygotowywaliśmy wyceny zarówno dla niewielkich firm jednoosobowych, jak i dla dużych spółek z najróżniejszych branż. Wartości wycenianych przez nas firm wynosiły od kilkuset tysięcy do ponad 300 milionów złotych.

Branże

 • produkcja
 • handel
 • usługi
 • zdrowie
 • technologie
 • budownictwo

Jak przygotowujemy wycenę?

Spotkanie inicjujące

2–4 godziny

Pracę nad wyceną rozpoczynamy spotkaniem z przedstawicielami władz przedsiębiorstwa i/lub właścicielami w celu pozyskania kluczowych informacji niezbędnych do przygotowania prognozy finansowej i wyceny.

Analiza i praca nad strategią

2a. 1–14 dni pozyskanie informacji

Kolejnym etapem jest pozyskanie niezbędnych informacji księgowych oraz ewentualnych dodatkowych danych od przedstawicieli przedsiębiorstwa. Otrzymane sprawozdania finansowe „oczyszczamy” z informacji, które mogłyby zaburzać wyniki wyceny.

2b. 1–2 tygodnie przygotowanie prognoz finansowych

Na podstawie otrzymanych informacji i „oczyszczonych” sprawozdań finansowych przygotowujemy prognozę finansową. Opracowanie prawidłowej prognozy jest kluczowe, gdyż stanowi ona podstawę do sporządzenia wyceny.

2c. 1–3 tygodnie przygotowanie wyceny

Następnie przygotowujemy wycenę przedsiębiorstwa posługując się wybranymi współczesnymi metodami (zazwyczaj co najmniej trzema) oraz opracowujemy kilkudziesięciostronicowy raport podsumowujący wyniki wyceny.

Prezentacja i przekazanie wyceny

2–4 godziny

Raport z wyceny przekazujemy podczas spotkania podsu-mowującego, na którym przedstawiamy wyniki wyceny i ewentualne wnioski dotyczące zarządzania przedsię-biorstwem oraz wskazówki przydatne przy sprzedaży przedsiębiorstwa.

Wykorzystywane metody wyceny

Do przygotowania wyceny zazwyczaj wykorzystujemy trzy metody (o ile nie ma żadnych przeciwskazań merytorycznych) bazujące na dwóch najpopularniejszych na polskim rynku kapitałowym podejściach do wyceny przedsiębiorstw:

 • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow, DCF);
 • metoda porównawcza – klasyczna metoda porównawcza wykorzystująca mnożniki wyceny dla spółek porównywalnych notowanych na GPW w Warszawie i/lub transakcje rynkowe;
 • metoda porównawcza bazująca na regresji mnożnika wyceny dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uzupełniająco przedsiębiorstwo może zostać wycenione także czwartą metodą – wartości aktywów netto, o ile negatywnie nie wpłynie to na rzetelne pokazanie realnej wartości.

Co zawiera raport z wyceną przedsiębiorstwa?

Raport z wyceny to kilkudziesięcio-stronicowy dokument. Zarówno zawartość merytoryczna, jak i forma raportu sprawiają, że można go wykorzystać podczas poszukiwania nabywcy i w trakcie negocjacji.

 • informacje o spółce i przedmiocie jej działalności
 • analiza branży
 • historyczne sprawozdania finansowe
 • analiza fundamentalna
 • prognozy finansowe
 • wyniki wyceny kilkoma metodami
 • podsumowanie wyceny

Raport z wyceny — wersja papierowa

Raport z wyceny — wersja elektroniczna

Wyceniamy przedsiębiorstwa z całej Polski

Chociaż biuro naszej firmy znajduje się w Poznaniu, wyceniamy przedsiębiorstwa mające swoje siedziby w całej Polsce.