Strategie dla firm

Historia sukcesu firmy AlpinJet

AlpinJet

firma zajmująca się czyszczeniem wysokociśnieniowym

Opracowane w ramach strategii nowe pozycjonowanie rynkowe oraz nowy wizerunek firmy przełożyły się na pozyskanie większej liczby pożądanych klientów.


1. Sytuacja wyjściowa

Naszym zadaniem było opracowanie strategii dla firmy od ponad 10 lat zajmującej się profesjonalnym czyszczeniem instalacji przemysłowych. Założyciele byli przekonani, że ich firma posiada niewykorzystany potencjał. Dodatkową motywacją stała się coraz większa konkurencja – na rynku pojawiło się wiele firm z pozoru podobnych. AlpinJet, mimo ogromnej przewagi na każdym poziomie działalności, wizerunkowo nie odróżniał się od słabszej konkurencji.

1427

zrealizowanych zleceń

2. Analiza

Pracę rozpoczęliśmy od wizyty w siedzibie firmy AlpinJet i zapoznania się ze specyfiką branży i uwarunkowaniami technicznymi. Kolejnym etapem były całodniowe warsztaty strategiczne z założycielami zarządzającymi do dziś firmą. Warsztaty przeprowadziliśmy w oparciu o naszą autorską metodykę. Umożliwiły one dokładne poznanie firmy, jej klientów i konkurencji.

Branża była na tyle skomplikowana, że analiza strategiczna, w tym szczegółowa analiza 12 firm konkurencyjnych zajęły aż 8 tygodni. Ocenie poddaliśmy także wszystkie materiały marketingowe firmy – m.in. stronę internetową, foldery reklamowe i kilkudziesięciostronicowy cennik. W cały proces zaangażowany był nasz multidyscyplinarny zespół, kierowany przez właścicieli Truszkowski Consulting Group.

10 godzin

warsztatów strategicznych

8 tygodni

analizy strategicznej

Przeanalizowane obszary

 • analiza zasobów i przewag firmy
 • analiza rynku usług specjalistycznego czyszczenia przemysłowego
 • analiza konkurencji
 • analiza klientów
 • analiza procesu zamawiania usługi
 • analiza strony internetowej
 • analiza folderu reklamowego
 • analiza materiałów wysyłanych klientom

3. Zidentyfikowane problemy strategiczne

Przeprowadzona przez nas analiza pozwoliła zidentyfikować główne problemy strategiczne.

Najważniejszymi były: brak wyraźnego pozycjonowania rynkowego oraz zaniedbany wizerunek firmy – zupełnie nie oddawał on rozmiaru, profesjonalizmu i charakteru firmy, która przez ostatnie lata bardzo się rozwinęła. Problemem był także sposób prezentacji oferty, który mógł być niezrozumiały.

Problemy strategiczne

Brak wyraźnego pozycjonowania rynkowego

Głównym problemem firmy był brak jasno sprecyzowanego pozycjonowania rynkowego, co powodowało, że AlpinJet – mimo istotnych przewag – nie odróżniał się od innych firm świadczących podobne usługi na dużo niższym poziomie zaawansowania. Doświadczona kadra, sprawna organizacja, zaplecze sprzętowe i wiele innych atutów firmy pozwalały na realizację skomplikowanych zleceń, jednak brak pozycjonowania utrudniał dotarcie do odpowiednich klientów.

Wizerunek odbiegający od współczesnych standardów

Choć firma przez ponad 10 lat swojej działalności znacznie się rozwinęła, zmianom tym nie towarzyszyło odświeżenie czy całkowite odnowienie wizerunku. Sprawiał on, że firma prezentowała się niekorzystnie, wyglądała na niewielką, posługującą się przestarzałymi technologiami, mało wyspecjalizowaną. Nieadekwatny wizerunek firmy także stanowił przeszkodę w pozyskiwaniu odpowiadających jej potencjałowi klientów.

Niezrozumiała i nieczytelna oferta

Kolejnym problemem była rozbudowana i skomplikowana oraz przedstawiona w nieczytelny sposób oferta. Trudność w przeanali-zowaniu oferty i porównaniu jej z ofertami konkurencyjnymi również wpływała negatywnie na możliwość pozyskania interesujących firmę klientów.

Zidentyfikowane problemy sprawiały, że firma AlpinJet, mimo wielu przewag na każdym poziomie działania oraz doskonałego zarządzania, nie mogła w pełni wykorzystać swojego potencjału.

4. Rozwiązania

AlpinJet – szybka reakcja i sprawne wykonanie usługi

Na podstawie analizy opracowaliśmy dla firmy oparte na pięciu filarach pozycjonowanie rynkowe. Stworzyliśmy odpowiadającą mu identyfikację wizualną. Kolejnym krokiem było uporządkowanie oferty – doprowadziło ono do rezygnacji ze świadczenia niektórych usług rozmywających nowe, wyraźne pozycjonowanie firmy.

Na następnym etapie zajęliśmy się stopniowym wdrażaniem strategii. W pierwszej kolejności wprowadziliśmy najważniejszą zmianę wizerunkową – nowe logo pojawiające się na materiałach firmowych, roboczej odzieży pracowników, firmowych samochodach i wykorzystywanym do pracy sprzęcie. Później opracowaliśmy makiety strony internetowej wraz z wszystkimi tekstami (copywriting), doradzaliśmy także na bieżąco przy tworzeniu witryny przez firmę informatyczną, zarówno na etapie projektów graficznych, jak i programowania serwisu. Trzecim krokiem było uporządkowanie i poprawa czytelności oraz uatrakcyjnienie oferty wysyłanej do klientów.

Poprzednie logo
Nowe logo

W ramach wdrożenia strategii wykonaliśmy:

 • zaprojektowaliśmy logo i identyfikację wizualną firmy
 • zaprojektowaliśmy elementy brandingu (auta, odzież robocza itp.)
 • opracowaliśmy makiety strony internetowej
 • doradzaliśmy przy tworzeniu strony internetowej
 • stworzyliśmy nowy dokument oferty

Poznaj historie naszych klientów