Strategie dla firm

Historia sukcesu Kart Grabowskiego

Karty Grabowskiego

gry edukacyjne dla dzieci do nauki matematyki

Nasza strategia dla produktów obecnych na rynku od ponad 20 lat objęła zmianę pozycjonowania rynkowego, nazwy, identyfikacji wizualnej i wszystkich działań marketingowych, co zaowocowało ponad dwunastokrotnym zwiększeniem przychodów ze sprzedaży.


Przed strategią

40 tys. sprzedanych egzemplarzy

w ciągu 20 lat

Po strategii

75 tys. sprzedanych egzemplarzy

w ciągu 4 lat  Wzrost sprzedaży o 1200%

1. Sytuacja wyjściowa

W 2015 roku zgłosił się do nas właściciel rodzinnej firmy WKM Rachmistrz od 20 lat produkującej karty matematyczne dla dzieci do nauki liczenia i logicznego myślenia. Twórcą kart był nieżyjący już wtedy ojciec właściciela, Andrzej Grabowski – genialny matematyk i nauczyciel z pasją. Firma od lat 90. sprzedała ponad 40 tysięcy egzemplarzy gier, jednak niepokojący był znaczący i postępujący spadek przychodów ze sprzedaży. Przed przyjściem do naszej firmy właściciel podejmował wiele działań marketingowych, które nie przynosiły oczekiwanych rezultatów.

Na rynku od 1996 r.

2. Analiza

Podobnie, jak w każdym innym przypadku, pracę rozpoczęliśmy od dwudniowych warsztatów strategicznych z właścicielem i pracownikami firmy WKM Rachmistrz. Warsztaty przeprowadziliśmy w oparciu o naszą autorską, doskonaloną przez lata metodykę. Umożliwiły one dokładne poznanie specyfiki działania firmy WKM Rachmistrz, jej produktów, klientów oraz konkurencji rynkowej.

Informacje pozyskane w trakcie warsztatów były punktem wyjścia do dogłębnej, trwającej kilka tygodni analizy strategicznej i marketingowej. Był w nią zaangażowany nasz multidyscyplinarny zespół, kierowany przez właścicieli Truszkowski Consulting Group.

2 dni

warsztatów strategicznych

3 tygodnie

analizy strategicznej

Przeanalizowane obszary

 • analiza produktów
 • analiza pozycjonowania rynkowego
 • analiza zasobów i możliwości firmy
 • analiza branży
 • analiza konkurencji
 • analiza klientów
 • analiza nazwy
 • analiza identyfikacji wizualnej
 • analiza strony internetowej
 • analiza działań marketingowych

3. Zidentyfikowane problemy strategiczne

Przeprowadzona przez nas analiza pozwoliła zidentyfikować główne problemy strategiczne. Właściciel – jak to często ma miejsce – był przekonany, że za spadek sprzedaży odpowiadają jedynie niewłaściwe działania promocyjne. W rzeczywistości problemy miały charakter dużo głębszy – strategiczny – i to one powodowały, że sprzedaż spadała, a potencjał unikalnych produktów był niewykorzystany. Największymi problemami okazały się: pozycjonowanie rynkowe ograniczające popyt, brak marki i wizerunek odbiegający od współczesnych standardów.

Problemy strategiczne

Pozycjonowanie rynkowe ograniczające popyt

Głównym problemem firmy WKM Rachmistrz i jej produktów było niewłaściwe pozycjonowanie rynkowe. Historycznie firma kierowała swoją ofertę wyłącznie do szkół. Karty były tam wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna wspierająca nauczanie matematyki.

Niewłaściwe pozycjonowanie rynkowe przekładało się na wszystkie obszary działalności firmy, poczynając od jej nazwy, logo, nazw produktów przez opakowania, komunikację marketingową po sposoby promocji itp.

Tymczasem analiza strategiczna wykazała, że Karty mają olbrzymi i niewykorzystany potencjał – mogą być pasjonującą i wartościową grą edukacyjną kupowaną przez rodziców do zabawy w domu.

Brak marki

Niewłaściwe pozycjonowanie rynkowe spowodowało, że nazwy produktów miały charakter opisowy – np. „Karty matematyczne tabliczka mnożenia”, co uniemożliwiało stworzenie silnej i rozpoznawalnej na rynku marki. Nie budziły też pozytywnych skojarzeń u klientów.

Wizerunek odbiegający od współczesnych standardów

Kolejnym problemem był wizerunek (m.in. identyfikacja wizualna i projekt opakowań), który był powiązany z niewłaściwym pozycjonowaniem i brakiem marki. Odbiegał on od współczesnych standardów projektowania graficznego i w efekcie mocno obniżał postrzeganą przez klientów wartość produktów. Identyfikacja wizualna marki i projekt graficzny opakowań nie oddawał radosnego charakteru gier i nie budził pozytywnych skojarzeń.

Zidentyfikowane problemy sprawiały, że prowadzone przez firmę WKM Rachmistrz działania promocyjne miały niewielką skuteczność, a angażowały zarówno czas, jak i środki finansowe.

4. Rozwiązania

Karty matematyczne stały się Kartami Grabowskiego

Stworzyliśmy strategię, w ramach której opracowaliśmy nowe pozycjonowanie rynkowe. Na jego podstawie zaproponowaliśmy szereg strategicznych zmian, które odmieniły losy firmy. Jedną z najważniejszych było stworzenie marki Karty Grabowskiego, a wraz z nią wprowadzenie nowych nazw produktów, zmiana identyfikacji wizualnej, opakowań oraz zmiany w komunikacji.

Wzrost sprzedaży o 1200%

w ciągu czterech lat

Aby strategia jak najszybciej przyniosła efekty, dodatkowo opracowaliśmy szczegółowe wytyczne dotyczące poprawy strony internetowej i sklepu on-line. Wskazaliśmy również odpowiednie narzędzia marketingowe. W ciągu trzech miesięcy od momentu wprowadzenia pierwszych zmian, firma odnotowała kilkukrotny wzrost sprzedaży, a w ciągu czterech lat – dwunastokrotny.

Od tej pory firma Karty Grabowskiego (wcześniej WKM Rachmistrz) nieustannie korzysta z naszego wsparcia strategicznego i marketingowego. Ponadprzeciętny rozwój firmy możliwy jest tylko wtedy, gdy firma wciąż poszukuje niewykorzystanych jeszcze obszarów działania w ramach swojego pozycjonowania rynkowego. Co miesiąc pracujemy z właścicielem na kilkugodzinnych sesjach strategicznych, aby te możliwości odkrywać i jak najpełniej wykorzystywać. Owocami sesji było m.in. rozszerzenie oferty o usługi dla szkół poprzez stworzenie warsztatów dla nauczycieli i programu Certyfikowanych Trenerów Kart Grabowskiego oraz opracowanie strategii dla Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Poprzednie opakowanie
Nowe opakowanie

Przez lata oprócz wypracowywania rozwiązań strategicznych, zajmowaliśmy się również wdrażaniem konkretnych działań. Zrealizowaliśmy m.in.:

 • filmy reklamowe
 • filmy z instrukcjami gier
 • sesje zdjęciowe
 • kampanie reklamowe on-line
 • kampanie reklamowe w prasie
 • certyfikaty dla nauczycieli, szkół i trenerów Kart Grabowskiego
 • ulotka warsztatów
 • koordynacja działań z blogerami
 • optymalizacja marketingowa strony
 • optymalizacja procesu zakupu
 • optymalizacja obsługi klientów

Poznaj historie naszych klientów