Strategie dla firm

Historia sukcesu Osiedla Sielankowego

Osiedle Sielankowe

osiedle domów jednorodzinnych w Kamionkach

Nasza strategia marketingowa oraz jej wdrożenie przełożyły się na sprzedaż 85 procent domów z I etapu inwestycji jeszcze przed zakończeniem budowy.


1. Sytuacja wyjściowa

Firma od 30 lat budująca osiedla domów w krajach Europy Zachodniej zleciła nam przygotowanie strategii marketingowej dla swojego pierwszego projektu deweloperskiego w Polsce – osiedla domów pod Poznaniem, dla którego został wykonany projekt architektoniczny. Impulsem była wizyta prezesa firmy na targach mieszkaniowych, gdzie zobaczył, jak duża jest konkurencja. Z tego względu prezesowi zależało na tym, aby jak najszybciej rozpocząć działania marketingowe i sprzedać domy na wczesnym etapie budowy.

30 lat

na rynku budowlanym

2. Analiza

Podobnie, jak w każdym innym przypadku, pracę rozpoczęliśmy od całodniowych warsztatów strategicznych z przedstawicielami firmy deweloperskiej. Warsztaty przeprowadziliśmy w oparciu o naszą autorską metodykę. Umożliwiły one dokładne poznanie wizji planowanego osiedla wraz ze wszystkimi uwarunkowaniami i ograniczeniami.

Po warsztatach udaliśmy się również na wizję lokalną, aby przeanalizować miejsce, w którym miało powstać osiedle, jego otoczenie i bezpośrednią konkurencję. Informacje pozyskane w trakcie warsztatów oraz wnioski z wizji lokalnej były punktem wyjścia do pracy nad strategią marketingową. W kolejnym kroku szczegółowej analizie poddaliśmy blisko 30 konkurencyjnych inwestycji. Dodatkowo przestudiowaliśmy również projekt architektoniczny osiedla, co okazało się mieć kluczowe znaczenie dla całego przedsięwzięcia. W cały proces zaangażowany był nasz multidyscyplinarny zespół, kierowany przez właścicieli Truszkowski Consulting Group.

6 godzin

warsztatów strategicznych

4 tygodnie

analizy strategicznej

Przeanalizowane obszary

 • analiza projektu architektonicznego
 • analiza lokalizacji i otoczenia osiedla
 • analiza zasobów i możliwości firmy
 • analiza przewag osiedla
 • szczegółowa analiza konkurencji
 • analiza potencjalnych klientów

3. Zidentyfikowane problemy strategiczne

Przeprowadzona przez nas analiza pozwoliła zidentyfikować główne problemy strategiczne.

Początkowo strategia miała dotyczyć tylko marketingu, jednak w wyniku analizy okazało się, że problemem może być projekt architektoniczny, który był niedopasowany do potrzeb potencjalnych klientów. Kolejnymi problemami były olbrzymia konkurencja (blisko 30 bardzo podobnych inwestycji deweloperskich realizowanych w tym samym czasie) oraz brak wyraźnej przewagi konkurencyjnej, która wyróżniłaby osiedle na tle innych.

bardzo duża konkurencja
projekt architektoniczny niedopasowany do potrzeb klientów
brak przewagi konkurencyjnej

Gdyby wymienione wyżej problemy nie zostały zidentyfikowane i rozwiązane na tak wczesnym etapie, z dużym prawdopodobieństwem sprzedaż domów okazałaby się skrajnie trudna lub niemożliwa bez poniesienia ogromnych nakładów na działania marketingowe i znaczącego obniżenia ceny.

4. Rozwiązania

Osiedle Sielankowe – blisko natury, a prawie jak w mieście

Na podstawie analizy opracowaliśmy pozycjonowanie rynkowe dla osiedla. Stworzyliśmy odpowiadającą mu nazwę, identyfikację wizualną i strategię komunikacji. Zarekomendowaliśmy zmiany do projektu architektonicznego oraz wskazaliśmy sposoby uatrakcyjnienia przestrzeni wspólnej.

W kolejnym etapie zajęliśmy się wdrożeniem strategii. Opracowaliśmy makiety strony internetowej, doradzaliśmy przy tworzeniu wizualizacji, aby były one spójne ze strategią. Zaprojektowaliśmy także folder reklamowy oraz materiały marketingowe przeznaczone na targi mieszkaniowe. Nasza agencja marketingu internetowego Adpresso prowadziła dla osiedla kampanię Google Ads. Działania marketingowe oraz wprowadzenie wszystkich zmian pozwoliły na stworzenie wartości dodanej i wyróżnienie osiedla na tle konkurencji. Dzięki temu 85% domów z I etapu inwestycji zostało sprzedanych jeszcze przed ukończeniem budowy.

85% domów

z I etapu sprzedanych jeszcze przed ukończeniem budowy

W ramach wdrożenia strategii wykonaliśmy:

 • logo i identyfikacja wizualna osiedla
 • makiety strony internetowej
 • materiały firmowe
 • folder reklamowy
 • kampanie reklamowe on-line
 • materiały marketingowe przeznaczone na targi mieszkaniowe

Poznaj historie naszych klientów