Strategie dla firm

Strategia dla nowego produktu – Mollusanu

Mollusan Med

naturalny preparat na mięczaka zakaźnego

W ramach pracy nad strategią dla zupełnie nowego produktu medycznego stworzyliśmy jego nazwę, identyfikację wizualną oraz koncepcję i projekt graficzny strony internetowej.


1. Sytuacja wyjściowa

Producent pierwszego w Polsce preparatu na bardzo rzadko występującą chorobę skóry – mięczaka zakaźnego – zlecił nam opracowanie strategii dla swojego produktu. Mięczak zakaźny często dotyka dzieci, więc naszym celem było stworzenie komunikacji, która pozwoli rodzicom rzetelnie porównać nowy preparat z tradycyjnymi metodami leczenia

Pierwszy polski preparat na mięczaka zakaźnego

2. Analiza

Pracę rozpoczęliśmy od kilkugodzinnych warsztatów strategicznych z producentem preparatu. Warsztaty przeprowadziliśmy w oparciu o naszą autorską metodykę. Umożliwiły one dokładne poznanie charakterystyki produktu, specyfiki samej choroby oraz grupy docelowej.

Po warsztatach na podstawie naukowej literatury anglojęzycznej pogłębiliśmy wiedzę na temat mięczaka zakaźnego, jego objawów, występowania i najpowszechniejszych sposobów leczenia. Okazało się, że tradycyjne metody walki z chorobą są bolesne i trudne do zastosowania u dzieci. Pozwoliło nam to zidentyfikować największe przewagi produktu, co miało kluczowe znaczenie dla dalszej pracy. Analizie poddaliśmy również dostępne na polskim rynku konkurencyjne preparaty firm zagranicznych. W cały proces zaangażowany był nasz multidyscyplinarny zespół, kierowany przez właścicieli Truszkowski Consulting Group.

4 godziny

warsztatów strategicznych

2 tygodnie

analizy strategicznej

Przeanalizowane obszary

  • analiza specyfiki choroby
  • analiza dostępnych metod leczenia
  • analiza konkurencyjnych preparatów
  • analiza przewag produktu
  • analiza klientów docelowych, ich potrzeb i obaw

3. Rozwiązania

Stworzenie nazwy Mollusan

Na podstawie analizy zaproponowaliśmy nazwę produktu – Mollusan, jako nawiązanie do łacińskiej nazwy choroby: molluscum contagiosum. Po analizie strategicznej okazało się bowiem, że kluczowe jest, aby nazwa była łatwa do zapamiętania dla lekarzy. Następnie opracowaliśmy logo oraz identyfikację wizualną. Wskazaliśmy najważniejsze przewagi preparatu na tle konkurencji oraz stworzyliśmy podstawowy przekaz, wokół którego powinna być prowadzona cała komunikacja produktu.

Kolejnym etapem prac było opracowanie makiet strony internetowej oraz napisanie wszystkich tekstów (copywriting) w oparciu o artykuły naukowe oraz informacje pozyskane od klientów (producenta preparatu). Po zaakceptowaniu makiet rozpoczęliśmy pracę nad projektem graficznym strony.

W ramach wdrożenia strategii wykonaliśmy:

  • nazwę produktu
  • logo i identyfikację wizualną produktu
  • makiety strony internetowej
  • projekt graficzny strony internetowej

Poznaj historie naszych klientów